Kā uzlabot sava bērna sekmes skolā?

Bērna sekmes skolā nav atkarīgas tikai no viņa prāta spējām. Ļoti daudz ko maina pareizas mācīšanas metodes. Diemžēl skolotājs ir tikai viens un nodrošināt individuālu pieeju katram skolēnam ir gandrīz neiespējami. Lai bērna sekmes skolā uzlabotos ir mācīšanas procesā ir jāiesaistās vecākiem. Tas nenozīmē, ka viņiem ir jāpilda bērna mājasdarbi vai jāpiespiež bērnu iekalt visu no galvas, tieši pretēji, viņiem jāpanāk, ka bērns mācās pats un ka viņam ir mācībām piemērota vide. Kā panākt, ka bērna sekmes skolā būtiski uzlabojas, neizdarot uz viņu negatīvu spiedienu un pikalaina?

1. Lieciet saprast, ka mācīšanās ir nepieciešama

Nereti lielākā problēma ir tā, ka bērni vienkārši neizprot, cik izglītība un mācīšanās ir svarīga un kā tas ietekmēs visu viņu turpmāko dzīvi. Pat tad, ja tas bērnam tiek teikts neskaitāmas reizes, īsta sapratne par to nerodas. Bērna domāšana būtiski atšķiras no pieauguša cilvēka domāšanas, līdz ar to, ir nepieciešams visu paskaidrot ar praktiskiem piemēriem. Ir jāpastāsta, kādas iespējas viņam pavērs izglītība, jāpaskaidro, kāpēc rakstīt, lasīt un rēķināt ir jāprot ikvienam, kā arī jāieskaidro, ka bērna darbs ir mācīties. Tikai tad, ja bērnam radīsies pienākuma apziņa, viņš spēs apzinīgi mācīties.

2. Prasiet augstus rezultātus

Daudzi psiholoģi un pedagogi noteikti kritizēs apgalvojumu, ka pret bērniem jāizvirza augstas prasības, jo tas var radīt mazvērtības kompleksus un likt bērniem justies nenovērtētiem, ja rezultāti nebūs tik labi, kā vecāki vēlas, tomēr, ja vecāku prasības nebūs augstas, bērnam nebūs nekāda iemesla censties. Kā jau tika minēta, rast bērnā pilnīgu pienākuma apziņu ir ļoti grūti un līdz zināmam vecumam bērns vairāk vai mazāk uzskata, ka mācās priekš saviem vecākiem. Labas sekmes viņš vēlas gūt tāpēc, lai vecāki būtu lepni par viņu. Ja vecāki būs priecīgi arī par viduvējiem rezultātiem, tad tas būs viss, ko bērns vēlēsies sasniegt. Protams, arī pārspīlēt nevajag un izvirzot prasības tomēr ir jāņem vērā bērna spējas.

3. Palīdziet mācīties, bet nedariet visu bērna vietā

Vairums vecāku uzskata, ka palīdzība ar mājasdarbiem nozīmē uzdevumu izpildīšanu bērna vietā, taču tā nav. Palīdzēt nozīmē, iemācīt bērnam saprast uzdevumu. Sākumā dodiet bērnam iespēju visu izpildīt individuāli. Ja viņam viss izdodas, tas ir lieliski, bet ja nē, jums jāpalīdz. Jums ir jāuzdod uzvedinoši jautājumi, lai bērns pats atrastu atbildi. Noteikti veltiet laiku tam, lai palīdzētu bērnam šādā veidā. Mācieties kopā arī papildus uzdotajai mācību vielai, ja tas vajadzīgs, bet panāciet, ka bērns iemācās visu, kas nepieciešams.

4. Radiet piemērotu vidi mācībām

Viena no ļoti biežām problēmām, kas traucē bērniem mācīties, bet ko daudzi vecāki par nepamana, ir nepiemērota mācību vide. Tāpat kā vecāki grib, lai viņiem darbā būtu piemērota vide, bērni grib, lai viņiem būtu piemērota vide mācībām. Tas nozīmē, gan ergonomisku mācību vietu ar galdu un krēslu piemērotā augstumā, piemērotu apgaismojumu, lainaa ilman luottotietoja, utt., gan dažādu uzmanības novēršanu veicinošu lietu neizmantošana mācību laikā, gan veselīga atmosfēra. Bērnam būs ļoti grūti koncentrēties, ja blakus būs ieslēgts televizors vai dators, turklāt viņam būs jāsēž neērtā pozā.

Īsāk sakot, ne vienmēr bērns ir vainīgs pie sliktām sekmēm skolā. Nereti vainīgi ir ārējie apstākļi, kas neļauj gūt gana labus rezultātus, tāpēc vecākiem ir jāiesaistās, lai cik aizņemti viņi arī nebūtu. Mācīties lietas, kas bērnam nav saistošas nav viegli, tāpēc ir jāpanāk, ka mācību viela viņa ir maksimāli interesanta, mācību vide piemērota un apziņa augsta.